Meer details
Match criteria
Regio
  • Zuid-Holland
Gewenst aantal uren
  • 36 - 40 uur
Functiegroep
  • Advies/staf/beleid

Adviseur Public Affairs

Functie omschrijving Adviseur Public Affairs

Bouw mee met deze gemeente. Deze gemeente is met ruim 110.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is deze gemeente een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt deze gemeente haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in de regio om draait!

Deze gemeente is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Ze zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. Ze sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Deze gemeente is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 4 teams: * Samenleving, *Economie, Ruimte en Mobiliteit, *Veiligheid & Duurzaamheid en *Strategische Opgaven en Ontwikkeling

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit
De adviseurs Public Affairs zijn ondergebracht bij het Team Economie, Ruimte en Mobiliteit. Vanuit Public Affairs adviseer je enerzijds het bestuur en collega’s over een aantal belangrijke issues. Deze zijn vastgelegd in het Strategisch Kader Public Affairs. Dit doe je samen met een tweede adviseur. De Gemeente wil zich in algemene zin steviger positioneren in verschillende gremia op de voor ons belangrijke dossiers. Soms vinden ze daarbij aansluiting bij andere gemeenten en gremia, zoals woningbouw of jeugdzorg. Dan weer zijn specifieke dossiers van belang onder de aandacht te brengen die meer eigen zijn, zoals arbeidsmigranten, WarmtelinQ en een grote economische gebiedsontwikkeling. Jij richt je met name op de inhoudelijke dossiers binnen de thema’s Energie, Arbeidsmigratie en Woningbouw. Je stemt met je collega PA af.

Een tweede thema waar je je nauwgezet mee bezighoudt, is de doorontwikkeling van het Strategisch Kader c.q. de uitvoering ervan op strategisch communicatievlak. Denk hierbij aan het ontwikkelen van eenduidige lobbyboodschappen, de interactie van bestuurders met counterparts, Europa en het strategisch benaderen van verschillende gremia, zoals de Greenport West Holland of MRDH.

Binnen Team Economie, Ruimte en Mobiliteit werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. Ze merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van de medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Opdracht
Als adviseur public affairs werk je samen met de bestaande adviseur public affairs aan de belangenbehartiging van de gemeente op strategisch niveau; daarbij gaat het om partners bij onder meer de provincie, het Rijk en mogelijk in Europa, maar ook andere partijen in de omgeving. Ook draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een lobbystrategie en weet dit te vertalen in concrete acties. Je richt je daarbij – in samenwerking met vakinhoudelijke collega’s – op agendering van specifieke onderwerpen bij relevante partners als op het verkennen van kansen en mogelijkheden rondom het aantrekken van externe middelen (zoals bijvoorbeeld fondsen). De concrete afbakening van het op te leveren resultaat wordt in overleg nader bepaald.

Functie eisen Adviseur Public Affairs

Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur in een bestuurlijke omgeving.

Gunningscriteria
Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau in de richting van bestuurskunde;
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met stakeholder- en krachtenveldanalyse in de afgelopen 5 jaar ;
Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als sparringpartner voor bestuur, directie en (strategisch) regisseurs in de afgelopen 4 jaar;
Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie de afgelopen 5 jaar.

Competenties
- Je beschikt over het vermogen om met tegengestelde belangen om te gaan en om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen;
- Je beheerst de kunst van het informeel beïnvloeden;
- Je hebt sterke contactuele vaardigheden en een vlotte pen;
- Daarnaast beschik je over een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en heb je ervaring met beïnvloeding van politieke processen;
- Hierin fungeer je als een sparringpartner voor bestuur, directie en strategisch regisseurs;
- Je hebt een goed netwerk binnen de gemeente en op rijksniveau en/of bent in staat om een netwerk met relevante contacten op te bouwen.

Reageren kan tot: 31 mei 16:00u

Wie zijn wij

S-IMTAC is gespecialiseerd op het gebied van Interim Management / Detachering, Opleidingen & Projecten en Vitaliteit in de sector Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Onze missie is simpel, gewoon S-IMTAC Wij zijn eerlijk, betrokken, persoonlijk en doen net even dat extra stapje voor jou. Wij geloven in kansen en uitdagingen. Daarnaast geven wij trainingen voor het bedrijfsleven, MKB, overheden, banken en verzekeraars. Denk hierbij aan Sales Trainingen, Management Trainingen, Motivatie Trainingen, Advies / Coaching on the job, etc. De kracht van S-IMTAC zit in de ervaring, kennis en netwerk van het team. De organisatie is gericht op de volgende divisies: Banking, Finance, HR en Marketing & Communicatie. Op iedere divisie zitten specialisten met alle know-how om de juiste professionals te werven, selecteren en te trainen voor de betreffende opdrachtgever. Doordat de specialisten o.a. zelf operationeel zijn of zijn geweest bij de opdrachtgevers, weten zij precies wat er speelt, wat er wordt verwacht en boven alles, zij spreken dezelfde taal.

Publicatiedatum

26.05.2023

Contactpersoon

S Schregardus

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
S-IMTAC B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.